Gondolat
3. hét

E-mail Nyomtatás PDF

SZENT MAR­GIT

Ő lesz a nem­zet ég­bolt­ján a vér- és könny­özön szi­vár­vá­nya, Ma­gyar­or­szág szent Jeanne d’Arc-ja.

(Bu­da­pest, 1946. január. 20.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 115. o.)

 

2. hét

E-mail Nyomtatás PDF

SZENT ÉLET

Fél­jünk, ret­teg­jünk a bűntől, a kár­ho­zat­tól; de ne fél­jünk a szent élettől. Ez nem a szentté avatást je­len­ti, ha­nem a megszentelő ke­gyel­met, a ha­lá­los bűntől men­tes­sé­get, a kár­ho­zat félelmétől men­tes éle­tet.

(Bu­da­pest, 1947. november. 26.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 316. o.)

 

1. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MA­TE­RI­A­LIZ­MUS

A ma­te­ri­a­liz­mus­sal szem­ben ere­je csak a te­vé­keny ke­resz­tény sze­re­tet kö­zös­sé­gé­nek van.

(Bu­da­pest, 1948. február. 15.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 130. o.)

 

53. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MÁRIA

…észbontóan fá­jó gon­do­lat vol­na, ha az ősi ma­gyar földről a hit, re­mény, sze­re­tet meg­fo­gyat­ko­zá­sá­val az Is­ten Any­ját száműznők vagy szám­űz­ni engednők és Szent Ist­ván tör­té­nel­mi ér­vé­nyű szerződését botorul fel­bon­ta­nók, megsemmisítenők. En­nek a kap­cso­lat­nak a meg­bon­tá­sa né­pi ön­gyil­kos­ság vol­na.

(1948. január. 1. új­évi kör­le­vél; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 205. o.)

 

52. hét

E-mail Nyomtatás PDF

KA­RÁ­CSONY

Öröm­for­rás a ka­rá­csony, amely a kis Jé­zus le­szál­ló vég­te­len sze­re­te­tét hir­de­ti a bűntől, vértől, gyűlölettől el­gya­lá­zott föld­nek, a jó­aka­ra­tú em­be­rek­nek.

(1945. december. 31. rá­dió­szó­zat a nem­zet­hez; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 101. o.)

 
Oldal 63 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. augusztus 19. hétfő, Huba napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     3
  6  7
 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere