Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Magyar Nyomda, Sankt Gallen, 1970.

A szerző előszava:

Századok óta nem volt a magyarságnak olyan nagy fia, aki az egész emberiségnek annyit jelentett volna, mint Mindszenty József bíboros. Más nagyjaink is gyarapították az emberi értékeket, de inkább csak egyedi és nemzeti vonással.

Mindszenty viszont egyetemes érvénnyel figyelmeztette áldozatával és kétévtizedes fogságával a szabad világot arra a nagy veszedelemre, mellyel a bolsevizmus a szellemi szabadságot – az emberhez méltó élet és minden kultúra alapját – fenyegeti.

Korunk történelmének e kimagasló egyéniségével csodálatos egységbe forrott össze egy finom lelkű és eszes falusi asszonynak, édesanyjának az élete. A fiú nemcsak arcvonásait, hanem jellemének alapvonásait is édesanyjától örökölte. Áldozatával és imádságával meg szinte ô készítette elő fia későbbi történelmi küldetését. Maga a bíboros írja ,,Az édesanya'' eőszavában: ,,Nekem is adott az Isten jó anyát, aki nehéz munkával gondoskodott rólam, nevelt imádságos lélekkel, imádkozott és könnyezett értem sokat... Amivé lettem, anyám érdemeinek, imáinak köszönhetem.”

Most van tizedik évfordulója, hogy Mindszenty bíboros édesanyja, Kovács Borbála, befejezte 85 éves korában áldásos életét a vasmegyei Mindszenten, 1960. február 5-én. Könyvemet mindenekelőtt évfordulói megemlékezésnek szántam és azt is megemlítem, hogy azt nem írói

tehetség, hanem maga az élet alkotta. A fenséges dráma, amiről szól, a valóságban is úgy pergett le, mint ennek a kötetnek lapjain. Az író teljesítményét csak abból a szempontból lehet vizsgálni: hűen ábrázolta-e a valóságot?

Különösen felmerülhet ez a kérdés, ha valamely írás a vasfüggöny mögötti embertelenségekről és kegyetlenségekről szól, mint a jelen kötet is. Ezért az olvasó esetleges kételyének eloszlatása végett szükségesnek tartottam, hogy hellyel-közzel említést tegyek arról is, hogyan kerültem szoros kapcsolatba Mindszenty bíborossal és édesanyjával. Abba a gátlástalan zsarnokságba pedig, mely a bolsevista uralom alatt szinte mindenkire naponkint ránehezedik, hiteles betekintést adnak az olvasónak azok a részletek, melyeket a könyv egyik szereplőjének, A. nővérnek naplójából a Függelékben idéztem. Az anyagot nem válogattam valamilyen érdek vagy cél szerint, hanem inkább azon igyekeztem, hogy régi krónikásokat jellemző alázattál és hűséggel jegyezzem jel emlékeimet.

Sankt Gallen, 1970. március 25.

Vecsey József


A szerző, Vecsey József, neveltje, később munkatársa volt Mindszenty bíborosnak, édesanyjának pedig támasza fia börtönévei alatt. A szemtanú közelségével és jól informáltságával írja le Mindszenty bíboros drámáját, a vele és édesanyjával elkövetett embertelenségeket és kegyetlenségeket (az édesanya 1960-ban bekövetkezett haláláig). Hiteles betekintést nyújt a gátlástalan zsarnokságba, amellyel a bolsevista, kommunista uralom az egyházat és annak minden hű tagját üldözte. Ez az üldözés már az Egyház megalapítása óta tart, ahogy Krisztus Urunk megjövendölte, és hazánkban napjainkban is folytatódik más formában, más álarccal, de ugyanazzal a céllal, az átvedlett kommunista ivadékok által.

 

A könyv tartalomjegyzéke:

 1. Előszó
 2. Egy gyermekkori emlék
 3. Első látogatásom Mindszenten
 4. Az édesanya öröme
 5. „Az édesanya” harmadik kiadása
 6. A második fogság
 7. A harmadik fogság valódi okai
 8. Az anyai szorongás
 9. A terror a szülői házig ér
 10. A letartóztatás
 11. A kirakatper
 12. „Elvesztettem egyetlen fiamat'”
 13. Szoborszentelés Mindszenten
 14. Látogatás a fegyházban
 15. A „megegyezés”
 16. „Kétszer voltam halálomon”
 17. Levél a bíboros édesanyjához
 18. Menekült a saját hazájában
 19. Függelék
 20. I. Veszélyben a menedékjog
 21. II. Részletek A. nővér naplójából
 22. III. Idézetek pápai szózatokból
 23. Képek

(A borító nagyításához kattintson a képre!)

Vissza

 
Szemle


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. szeptember 28. hétfő, Vencel napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Január  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere