Pallagi Mária: In memoriam Franz König - Tíz éve, 2004. március 13-án hunyt el Bécs bíboros-érseke

Legemlékezetesebb élményem Franz König bíboros-érsekről 2003. június 10.-hez kötődik. Megindító volt hallani az akkor 98 éves bíborosnak a Bécsi Stephansdom-ban megrendezett „Europa-Friedensvesper” alkalmával tartott előadását, mely gondolataival kapcsolódott a 2004-es Mariazelli Népek Zarándoklatához, ahová Közép-Kelet-Európa nyolc országából érkeztek a hívek.

Tovább
 

Orvos Levente: Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt vonalas politikai felfogása, jelesül merev szembenállása a kommunista rendszerrel. Ez utóbbi szempont a Vatikán kompromisszumos úgynevezett keleti politikája miatt lehet egyáltalán aggályok tárgya azon ma is élő papok, hívek szemében, akik egyetértettek ezzel az irányzattal, illetve akik a Lékai-, Paskai-érában szocializálódva találták meg egyháziasságuk érzelmi kötődéseit.

Tovább
 

Orvos Levente: Prohászka hatása Mindszenty bíboros életművére

Mindszenty József 34 évvel volt fiatalabb Prohászka Ottokárnál. E kettőjük között fönnálló bő emberöltőnyi korkülönbség – figyelembe véve személyes találkozásaikat – csak fokozhatta a későbbi bíboros szemében Prohászka tekintélyét; akiről mindig a legnagyobb tisztelet hangján szólt. Homíliáiban, beszédeiben számos alkalommal utal a nagy püspökre. A Beke-féle szentbeszédgyűjtemény indexe szerint Szűz Mária, Szent Péter és Pál, Szent Gellért, a nagy árpád-házi szentek és Pázmány után Prohászkát említi legtöbbször.

Tovább
 

Mózessy Gergely: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában


Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása

TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK A KÉT EGYHÁZMEGYE KÖZÖTT

A székesfehérvári és veszprémi egyházmegye történelmi kapcsolatrendszere mélyebb és szerteágazóbb annál, mint általában két szomszédos püspökségé lenni szokott. A veszprémi püspökség voltaképp anya-egyházmegyéje a székesfehérvárinak, hiszen az területéből szakadt ki 1777-ben új egyház-igazgatási egységként.

Tovább
 

Batta György: Mindszenty József ma is a magyarság szellemi vezetője

Azt hiszem, van már elég élettapasztalatom, hogy megpróbáljam megválaszolni a számomra legizgalmasabb kérdést: milyen világban élek, s ebben a világban mi értelme van az életemnek? Mindszenty Józsefről szóló előadásom nyitó részében meg kell vallanom: ahhoz, hogy rendíthetetlen a hitem, nagyban hozzájárultak a tudomány igazolta tények. Az élősejt kutatás bebizonyította, hogy az ember nem tud ilyen test-, állat és növényépítő parányokat teremteni, csak másolhatja a már létező sejteket. Az élet tehát nem földi eredetű.

Tovább
 

Németh Alajos: A meggyalázott karácsony

A Sopronkőhidai Büntetőintézet 1986-ban érkezik fennállásának századik évfordulójához. Sok kis és nagy esemény zajlott le az elmúlt száz év alatt a „nagy falon” belül, amelyekről csak az érdekeltek tudtak.

Egyetlen kivétel volt eddig, amely a sopronkőhidai fegyintézetet országos történeti érdekűvé tette: a negyven évvel ezelőtti halálos ítéletek és azok egy részének végrehajtása a „nagy falon” belül.

Tovább
 

Szabó Csaba: Mindszenty József veszprémi püspök letartóztatása és fogsága Sopronban 1944-ben

Mindszenty József a XX. század magyar történelmének egyik meghatározó személyisége. A vele foglalkozó sajtóanyag, történelmi szakirodalom, illetve a számos visszaemlékezés alapján a legszélsőségesebb kép rajzolódik ki a főpapról. Sokáig, a 20. század egyik legkártékonyabb szereplői között tartották számon. A korabeli újságok egy része Mindszenty Józsefet egy komikus, sötét, visszamaradott személyiségként igyekezett ábrázolni. Ez az irányzat érhető tetten a kommunista-szocialista diktatúra során keletkezett történelmi szakirodalomban és a hazai visszaemlékezések egy részében is.  Ugyanakkor van egy másik Mindszenty-kép is, amely ugyancsak a kortársak véleményén alapulva hat egészen máig. A szentként tisztelt karizmatikus főpap jelenik meg ezekben az írásokban.

Tovább
 

Pallagi Mária: ''Egy becsületbeli ügy''

FRANZ KÖNIG, BÉCSI BÍBOROS LÁTOGATÁSAI MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁSNÁL
(1963-1971)

A hidegháború alatti osztrák-magyar egyházpolitikai kapcsolatok egyik fő színterét a bécsi bíborosnak, Franz Könignek – a Vatikán megbízásából – a Mindszenty-ügyben tett közvetítő kísérletei jelentették. A kérdés általunk vizsgált dimenzióban történő elemzése azért is érdekes, mivel jó néhány mozzanatában szimbolizálja a vasfüggöny mögötti egyház mozgásterét, útkeresési kísérleteit.

Tovább
 

Mészáros István: Kik a „bukott rendszer örökösei?”

Adalékok Mindszenty és Nagy Imre viszonyához

Mindszenty 1956. november 3-án este elmondott rádióbeszédében többször is említésre került ez a szókapcsolat: „a bukott rendszer örökösei”. Mind az e témával foglalkozó szaktörténészek, mind az újságírók és politológus-kommentátorok kezdettől fogva máig úgy írtak, írnak erről, hogy a bíboros e kifejezéssel Nagy Imre reform-kommunista körét, illetve az 1956 októberében hatalomra került „Nagy Imre-kormányt”, tehát „a forradalom vezérkarát” illette.

Tovább
 

Szabó Csaba: Mindszenty József bíboros szabadon töltött napjai 1956-ban

A Décsey Gyula vezette ÁVH különítmény 1948. december 26-án tartóztatta le esztergomi székhelyén Mindszenty József bíborost (1892–1975). Budapesten az Andrássy út 60-ban zajló rövid vizsgálati szakasz után 1949. február 8-án a Budapesti Népbíróság Olti Vilmos bíró vezette különtanácsa életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a magyar katolikus egyházfőt. A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon 1949. október 16-án megerősítette az elsőfokon hozott ítéletet.

Tovább
 
Oldal 1 / 2
Szemle


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. október 1. csütörtök, Malvin napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Október  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
   
25
2627 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere