Mariazell

2009. december 04. péntek, 14:50 adminisztrátor
Nyomtatás

Mariazell

A mariazelli-i kegytemplom homlokzata

Mindszenty Józsefet 1975. május 6-án bekövetkezett halála után a mariazell-i kegytemplom Szent László kápolnájában helyezték el végakarata szerint.

Testamentumában így rendelkezett: „Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba”. „Ha számkivetésben halok meg, temessenek el ideiglenesen a mariazelli kegytemplomban.” A temetésre 1975. május 15-én került sor, melyet Franz König bécsi, Joseph Döpfner müncheni bíboros-érsek és László István eisenstadti püspök végzett, sokezernyi gyászoló hívő jelenlétében. 1976. május 30-án mintegy háromezer magyar zarándok jelenlétében áldották meg a sírkövet. Felirata: „Josephus Cardinalis Mindszenty primas Hungariae MDCCCXCII - MCMLXXV. Vixit et vivat pannoniae sacrae” – „Mindszenty József bíboros, Magyarország prímása 1892-1975. Élt és él a szent Pannóniáért.”

Szemben a falon Szelepcsényi György emléktáblája alatt a vörösmárvány táblát a Magyarországi Mindszenty Alapítvány helyezte el. Jobb oldalán a koronás magyar címer, a bal oldalon Mindszenty bíboros címere. A tábla felirata: „Ez a márványkő fedi most – míg a felszabadult haza földjébe megtérhet – Mindszenty József maradék porait. Született Csehimindszenten 1892. március 29-én; pappá szentelték Szombathelyen 1915-ben, négy év múlva Zalaegerszeg plébánosa, majd 25 év után veszprémi püspök; 1945-ben esztergomi érsek, Magyarország bíboros hercegprímása. Helytállt Istenért, Egyházért és szenvedő népéért. Az elnyomó hatalom kétszer vetette fogságba, 1949-ben pedig életfogytiglani börtönre ítélte. Bilincseit 1956-ban a felkelt nép verte le. Miután a szovjet erőszak leigázta az országot, 15 évig az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén kapott menedéket. Engedelmességből vette magára a számkivetés nehéz keresztjét, s aggastyánként lett a világban szétszórt magyarság hű pásztora és igaz atyja. Meghalt Bécsben 1975. május 6-án.”

Mindszenty Múzeum Mariazellben a Magyarországi Mindszenty Alapítvány által létrehozott gyűjtemény a rendházban. 1979. júniusában nagyszabású zarándoklat keretében szentelték fel és nyitották meg. Falba süllyesztett vitrinben és üvegtárlókban Mindszenty bíboros személyes és használati tárgyai, liturgikus eszközei, könyvei, valamint a különféle alkalmakkor, missziós útjain, utazásain magánosoktól, testületektől kapott értékesebb ajándékok – szép kelyhek, művészi dísztárgyak, plakettek, érmék – láthatók. A falakon a róla készült festmények, kinagyított fotók, térképek idézik a látogató elé Mindszenty életének, fogságának, világjáró útjainak állomásait, életének eseményeit. Néhány valódi műkincs-értékű emléktárgy – pl. a VI. Pál pápától kapott halászgyűrű – a mariazelli bazilika Régi kincstárában van.

A korábban Mariazellben lévő – Alberto Ceppi: A XX. század keresztjeire feszített Mindszenty című műalkotása jelenleg a budapesti Szent István Bazilikában található.


Mindszenty József bíboros hamvait 1991. május 4-én Esztergomba szállították és ekkor került sor az újratemetésére.

Vissza